Prehlásenie o zásadach ochrany osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Ochrana vaších osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto prebieha plne v súlade s Obecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016. Vaše údaje sú u nás v bezpečí a nebudú nikdy poskytnuté tretej strane.
Súhlas so spracúvaním udeľuje:
Michal Hrehovčík – bHcomp s.r.o. (ďalej len bHcomp)
Rozsah spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame, pokiaľ:

Vaše osobné údaje získavame, pokiaľ:
Účely spracúvania
Údaje ktoré nám poskytujete používame k tomu, aby sme vás kontaktovali s odpoveďou na vaše otázky alebo požiadavky pre účely prípadného plnenia zmluvy, vybavenia vašich objednávok, pre účely tvorbi webových stránok a pod.
Vaše osobné údaje sú spracúvané zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania.
Kontaktný formulár (oprávnený záujem)
Na našich stránkach nájdete kontaktné formuláre, ktoré slúžia pre komunikáciu zákazníka ohľadom našich služieb. Tieto formuláre zbierajú osobné data len za účelom spätného kontaktovania s odpoveďou.
Analytika (oprávnený záujem)
Využívame služieb Google Analytics pre anonymnú analýzu chovania uživateľov na naších webových stránkach, aby sme mohli nájsť a opraviť chyby v uživateľskom rozhraní. Táto aplikácia môže využívať cookies k mapovaniu vašeho pohybu na našich webových stránkach. Viac informácií k funkcii nájdete na stránkach služby https://marketingplatform.google.com/about/
S vyššie uvedeným spracúvaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas môžete viať kedykoľvek späť, v tom prípade nás kontaktujte.
Vezmite, prosí na vedomie, že podľa nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
Požiadať o odstránenie všetkých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Tato možnosť nezahrňuje údaje, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.
Pokiaľ máte otázku ohľadom prístupu alebo opravy vašich osobných dát, prosím kontaktujte nás.