"Lepšia bezpečnosť, lepší svet."

ČO JE IP KAMERA?

Sieťová kamera, často nazývaná ako IP kamera, môže byť tiež opísaná ako kamera a počítač v jednom.

Hlavnou súčasťou IP kamier je optika (lens), snímací senzor (image sensor), jeden alebo viacero procesorov a pamäť. Procesory sa používajú na spracovanie obrazu, kompresiu, video analýzu a sieťovú funkcionalitu. Pamäť sa používa na uloženie firmvéru (počítačového programu) IP kamery a na lokálne nahrávanie video sekvencií. Sieťová kamera môže byť nakonfigurovaná, aby posielala video prostredníctvom IP siete na živé sledovanie alebo tiež kontinuálne nahrávanie, v určenom čase, udalosti alebo na základe požiadavky autorizovaného užívateľa. Zachytené obrazy môžu byt streamované ako Motion JPEG, MPEG-4 alebo H.264 video s použitím rôznych sieťových protokolov alebo uploadované ako samostatný JPG obrázok s použitím FTP, emailu alebo HTTP (hypertext transfer protocol).
Čo sa zachytávania videa týka, sú výrobcovia, ktorí ponúkajú aj manažment udalostí a inteligentné video funkcie ako video detekcia pohybu, audio detekcia, alarm a auto-tracking. Mnoho IP kamier tiež ponúka vstupné a výstupné (I/O) porty, ktoré umožňujú pripojiť externé zariadenia ako senzory alebo relé.
Podobne ako počítač, aj IP kamera má svoju vlastnú IP adresu, je pripojená priamo do siete a môže byť umiestnená kdekoľvek, kde je sieťové pripojenie. To ju odlišuje od web kamery, ktorá môže fungovať len vtedy, keď je pripojená k osobnému počítaču cez USB alebo IEEE 1394 port a pre jej používanie musí byť v PC nainštalovaný softvér. IP kamera poskytuje funkcie ako web server, FTP (File Transfer Protocol) či e-mail a obsahuje mnoho ďalších IP sieťových a bezpečnostných protokolov.