Neustále zvyšovanie nárokov na rýchlosť a objem prenosu dát mení zaužívaný spôsob budovania sieťovej infraštruktúry.

Zváranie optických vlákien

Technológia

Technológia optických vlákien umožňuje zefektívniť prenosovú kapacitu siete pri maximálnom využití šírky pásma pre prístup k internetu bez ohľadu na vzdialenosť jednotlivých prvkov sieťovej infraštruktúry. Optické vlákno charakterizuje využitie svetla na prenos dát po sklenených alebo plastových vláknách. Optický kábel sa skladá z jedného alebo viacerých vlákien, pričom každé z nich je schopné prenášať informáciu modulovanú do podoby svetelných vĺn.

Potrebujete zváračku optických vlákien?

Zváračka optických vlákien
FiberFox MINI 6S

Zváračka FiberFox MINI6S je praktický pomocník pri inštalácií a servise optických trás. Hlavnou prednosťou zváračky je skladnosť a praktičnosť. Spolu so zváračkou dostanete taktiež lámačku optických vlákien. Zváračka je schopná zvárať viac druhov optických vlákien.

Ponúkame Vám zapožičanie samotnej zváračky alebo zváračky s technikom