Neustále zvyšovanie nárokov na rýchlosť a objem prenosu dát mení zaužívaný spôsob budovania sieťovej infraštruktúry.

Zváranie optických vlákien

Technológia

Technológia optických vlákien umožňuje zefektívniť prenosovú kapacitu siete pri maximálnom využití šírky pásma pre prístup k internetu bez ohľadu na vzdialenosť jednotlivých prvkov sieťovej infraštruktúry. Optické vlákno charakterizuje využitie svetla na prenos dát po sklenených alebo plastových vláknách. Optický kábel sa skladá z jedného alebo viacerých vlákien, pričom každé z nich je schopné prenášať informáciu modulovanú do podoby svetelných vĺn.

Potrebujete zváračku optických vlákien?

Zváračka optických vlákien
FiberFox MINI 6S

Zváračka FiberFox MINI6S je praktický pomocník pri inštalácií a servise optických trás. Hlavnou prednosťou zváračky je skladnosť a praktičnosť. Spolu so zváračkou dostanete taktiež lámačku optických vlákien. Zváračka je schopná zvárať viac druhov optických vlákien.

Metóda zvárania: Zameranie na jádro DWACAS (Digital Wavelenght Automatic Core Alignment System)
Priemerný útlm: SM 0.02dB / MM 0.01dB / DS 0.04dB / NZD 0.04dB / G.657 0.02dB
Doba zvárania: Priemerne 12s SM/7s v rýchlom režime
Životnosť elektród: Minimálne 3 500 zvarov
Zvárateľné vlákna: SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), IT-G657A, IT-G.657B, 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, FLAT(indoor cable)
Automatická detekcia vlákna
Vyhodnotenie kvality zvaru

Ponúkame Vám zapožičanie samotnej zváračky alebo zváračky s technikom